Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:20.09.2017 | 10:21
 
 
  
 
Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke ve Türkiye´de sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan işletmelere verilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri; çevresel, sosyal ve ekonomik konuları bütüncül bir şekilde yöneten işletmelerin yenilikçi uygulamalarını ödüllendirmeyi hedeflemektedir. Firmalar; Yönetim Ödülü, Ürün/Hizmet Ödülü ve Süreç Ödülü olmak üzere başvurularına göre toplam 3 kategoride ödül almakta ve Türkiye´de dereceye giren firmalar AB düzeyinde yarışmaya hak kazanmaktadır.
Ödüllerin Türkiye Programı Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile düzenlenmektedir.
Avrupa kamuoyunda bilinirliği çok yüksek olan ödüller, ülkemiz ve işletmelerimiz için prestijli
bir teşvik aracı niteliğinde olup; ödül almaya hak kazanan firmalar, AB Çevre Ödülleri Logosu´nu bir ekoetiket olarak ödülü aldıkları yıldan itibaren 2 yıl boyunca pazarlama, marka yönetimi, halkla ilişkiler, kurumda iletişim, sosyal sorumluluk vb. faaliyetlerinin her aşamasında ücretsiz kullanım hakkı elde etmektedir.
Son başvuru tarihi 30 Haziran 2017 Cuma olan yeni dönem ödül programına başvuru ve ayrıntılı bilgi için www.rec.org.tr/projeler/abco websitesi ziyaret edilebilir.
TOBB´dan Odamıza intikal eden bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirtildiği üzere ülkemizin üyesi olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nde (NATO) 1952 yılından beri aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği ve önemli bir müttefik olarak değerlendirildiği belirtilmektedir. NATO çalışmaları örgüt dışında kalan ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma amacı ile kurulmuş olsa da günümüzde de söz konusu örgütün faaliyetleri bu kapsamın ilerisine giderek terörizmle mücadele, afet ve tabi olaylara müdahale, uzay çalışmaları siber savunma vb. değişik alanlarda müttefik ülkelerin savunma kapasitelerinin arttırılmasının amaçlandığını belirtilmiştir.

Günün şartlarına uygun olarak NATO sivil olağanüstü hal yapılanmasına giderek bu çalışmalara daha geniş yer vermektedir. Örgütün faaliyetlerinin yerine getirilmesinde sivil kaynakların yeri son dönemde artmış olup bu kaynakların kullanımına yönelik 1958 yılında NATO İkmal ve Bakım Ajansı(NAMSA) kurulmuştur. 2012 yılında yapılan NATO reformu neticesinde adı NATO Destek Ajansı (NSPA) şeklinde değiştirilen kuruluş Lüksemburg’da faaliyet göstermektedir.

NSPA müşterilerine ikmal, bakım, tedarik nakliye, mühendislik, harekât alanlarında üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin barış ve harekâtta ihtiyaç duyabileceği ofis malzemelerinden, araç ve silah malzemelerine kadar her türlü mal ve harekât alanında yemek ve barınma hizmetlerinden havaalanı kurulum ve bakımına kadar her türlü hizmet tedarik etmektedir.

Müşterileri tarafından finanse edilen NSPA fonlarına ülkemizden de katkı sağlanmakta ve ülkemizin askeri ihtiyaçları için NSPA’dan her yıl 30-50 Milyon Avro arası alım yapılmaktadır. Söz konusu kuruluşun yıllık cirosunun ise yaklaşık 1,5 Milyar Avro civarında olduğu tahmin edilmektedir. 10.000 üzerinde üyeye sahip olan NSPA’ya ülkemizden sadece 650 firmanın kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Bahsi geçen bakanlık tarafından stratejik kara, hava ve deniz ulaştırması, akaryakıt nakli, depolaması ve işletilmesi, inşa, bakım, ikmal vb. yan kollarda faaliyet gösteren NSPA faaliyetlerinden ülkemizin daha fazla pay alabilmesi hedeflenmektedir.

Ulaştırma sistemleri ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın NSPA veri tabanına kayıt olmalarından, kaynak arşivine müracaat ve kaydın kesinleşmesi aşamalarında MSB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının ilgili birimleriyle temasa geçilmesi ve gerekli sertifikaların alınması işlemlerinde koordinasyon Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yürütülecektir.

Stratejik kara, hava ve deniz ulaştırması, akaryakıt nakli, depolanması ve işletilmesi, inşa, bakım, ikmal vb. yan kollarda faaliyet gösteren NSPA faaliyetlerinden ülkemiz ulaştırma sektörünün daha fazla pay alabilmesi için ilgili sektörlerin konu hakkında bilgi sahibi olmalarının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Konu ile ilgilenen üyelerimizin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.
TOBB’dan gelen yazıda, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamadan bahisle, Rusya’nın Belarus sınırı üzerindeki bazı gümrük bölgelerini devreye alacağına dair Rus basınında yer alan haberlerde, 7 Şubat 2017 tarihinden itibaren hayata geçirilecek söz konusu uygulama kapsamında, Rusya sınırlarının korunması ve Belarus’tan kaçak geçişlerin önlenmesini teminen İki ülke arasında hâlihazırda serbest geçiş sağlanan Pskov, Smolensk ve Bryanks bölgelerindeki geçiş noktalarında gümrük kontrollerine başlanacağının ifade edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, basında Rusya´nın yaptırım uyguladığı ülkelerden bazı ürünlerin menşei değiştirilmiş gösterilerek Belarus üzerinden Rusya´ya sokulabildiği ve yeni uygulamaların başlamasıyla birlikte Rusya’nın Belarus üzerinden yaptırımları delmeye çalışan ülkelere daha sıkı denetim getirmiş olacağı yorumları aktarılarak, ülkemizden Rusya’ya yönelik getirdiği ekonomik tedbirler kapsamında Belarus güzergâhının önem kazanmış olmasından bahisle söz konusu uygulamanın ülkemizin Rusya´ya ihracatı üzerinde olumsuz etkide bulunabileceği ifade edilmektedir.
Bilindiği üzere, Sevk Öncesi İnceleme(SÖİ) uygulamasını, Merkezi Irak Yönetimi 1/7/2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) bundan on ay sonra 12/5/2012 tarihinde başlatmıştır. Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu belirtilen gözetim şirketleri tarafından denetlenmektedir. SÖİ, Merkezi Irak adına Bureau Veritas ve TÜV Rheinland, IKBY adına ise yine aynı şirketler ve ilaveten Baltic Control, Cotecna ve SGS tarafından yapılmaktaydı.

Bununla birlikte, IKBY’ye ihraç edilen ürünlerimize yönelik SÖİ gerçekleştiren kuruluşların sözleşmelerinin 19/02/2017 tarihi itibariyle sona erdiği, IKBY makamlarınca bu kuruluşların sözleşmelerinin yenilenmediği ve SÖİ uygulamasının Kuzey Irak için yürürlükten kaldırıldığı öğrenilmiştir. IKBY’ye ihraç edilecek olan ürünlere yönelik denetimler yeni uygulama kapsamında Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafında yapılacaktır.

Diğer taraftan, Merkezi Irak’a ihraç edilen ürünlere yönelik SÖİ uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, Bureau Veritas ve TÜV Rheinland tarafından verilen SÖİ uygunluk Belgeleri aranmaya devam edilecektir. Anılan şirketlerle sözleşmeler 04/05/2017 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten ise yeni açılacak ihale kapsamında yetkilendirilecek şirketler aracılığıyla denetimlere devam edilmesi muhtemeldir.

IKBY tarafından uygulamada yapılan değişiklikler gereği, teslim yeri Merkezi Irak olan –Merkezi Irak’a ihraç edilecek olan- mallar için SÖİ Uygunluk Belgeleri Habur Sınır kapısı’nda değil, IKBY- Merkezi Irak arasında kurulan iç gümrük kontrol noktalarında aranılacaktır.

Konuyla ilgili temin edilecek detaylı bilgiler ihracatçılarımızla bilahare paylaşılacağı belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.
- 28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon Toplantısı´nda, [tirnak]Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı[tirnak] Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no´lu eylem kapsamında; taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirmenin yapılması gerektiği belirtilerek bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verildiği,

- Söz konusu karara istinaden TOBB tarafından bir soru formu oluşturulduğu, Lojistik Koordinasyon Kurulu´na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere Odamız katkısına ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması istenmektedir.

Konunun önemine binaen aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
 
 
TOBB BAŞKANI SN.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN KATILIMLARI İLE “KDZ.EREĞLİ EKONOMİSİNİN YILDIZLARI” ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımları ile 16 Eylül Cumartesi günü Erdemir Kültür Merkezinde saat 15:30’da “Kdz.Ereğli Ekonomisinin Yıldızları” ödül töreni gerçekleştirilecektir.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TSO OLARAK, ANTALYA’DA DÜZENLENEN 8. YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI’NA KATILDIK.
Antalya’da düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Türkiye’nin her bölgesinden farklı yerel ürünleri bir araya getirdi.
[ Haberin devamı ]
Odamızdan,Üyelerimize Önemli Duyuru
[ Haberin devamı ]
ODA AVUKATIMIZ SAYIN ADİL ATEŞ, ÜYELERİMİZE ÜCRETSİZ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERDİ.
Odamız tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Hukuk Danışmanlığı hizmetimiz devam ediyor.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANIMIZ SAYIN FARUK ÖZLÜ VE TOBB BAŞKANIMIZ SAYIN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.
Yönetim Kurulu Başkanınımız Sn Yaşar Tetiker Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn Faruk Özlü ve TOBB Başkanımız Sn Rıfat Hisarcıklıoğlu ile biraraya gelerek bölge ekonomimizle ilgili sorunları görüşmüşlerdir.
[ Haberin devamı ]
AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİMİZDEN ODAMIZA ZİYARET
Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Milletvekillerimiz Sn Hüseyin Özbakır ,Sn Faruk Çaturoğlu ,Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Sn Hüseyin Uysal ve Ak Parti İl Başkanı Sn Zeki Tosun
[ Haberin devamı ]
TSO’LARDAN ORTAK DEKLARASYON...
Zonguldak, Kdz.Ereğli, Devrek, Çaycuma ve Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanları, Çaycuma Havaalanının yurtiçi ve yurt dışı uçuşlarına biran önce açılmasını istedi, ortak deklarasyon yayınladı.
[ Haberin devamı ]
ZONGULDAK VALİSİ SAYIN AHMET ÇINAR' DAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ZİYARETİ
Sn Valimiz Ahmet Çınar , Sn Kaymakamımız Nazım Madenoğlu , Belediye Başkanamız Sn Hüseyin Uysal ve
[ Haberin devamı ]
ZONGULDAK VALİSİ AHMET ÇINAR KDZ EREĞLİ TSO’YU ZİYARET ETTİ
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kdz Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ve Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile birlikte Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]
15 Temmuz’u Asla Unutmayacağız, Unutturmayacağız... YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER, TÜM STK TEMSİLCİLERİ İLE BİRLİKTE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
15 Temmuz’u Asla Unutmayacağız, Unutturmayacağız
[ Haberin devamı ]
KARADENİZLİ ODA VE BORSALARDAN İSTİŞARE TOPLANTISI
Karadeniz Bölgesindeki Odalar ve Borsalar Ankara’da TOBB İkiz Kuleler ’de düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN YENİ ZONGULDAK VALİSİ AHMET ÇINAR'A ZİYARET
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker’den Zonguldak’a yeni atanan
Vali Ahmet Çınar´a hoş geldin ziyaretinde bulunuldu.
[ Haberin devamı ]
VALİ ALİ KABAN’A VEDA GECESİ DÜZENLENDİ.
2013 Yılından bu yana Zonguldak ve İlçelerine başarı ile hizmet eden, Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde önemli katkıları bulunan ve geçtiğimiz hafta Malatya’ya tayin olan Vali Ali KABAN, Malatya da ki görevine başlamadan önce Zonguldak ta veda gecesi düzenlendi.
[ Haberin devamı ]