Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
Bugün:24.06.2017 | 23:27
 
 
 
Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke ve Türkiye´de sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan işletmelere verilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri; çevresel, sosyal ve ekonomik konuları bütüncül bir şekilde yöneten işletmelerin yenilikçi uygulamalarını ödüllendirmeyi hedeflemektedir. Firmalar; Yönetim Ödülü, Ürün/Hizmet Ödülü ve Süreç Ödülü olmak üzere başvurularına göre toplam 3 kategoride ödül almakta ve Türkiye´de dereceye giren firmalar AB düzeyinde yarışmaya hak kazanmaktadır.
Ödüllerin Türkiye Programı Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile düzenlenmektedir.
Avrupa kamuoyunda bilinirliği çok yüksek olan ödüller, ülkemiz ve işletmelerimiz için prestijli
bir teşvik aracı niteliğinde olup; ödül almaya hak kazanan firmalar, AB Çevre Ödülleri Logosu´nu bir ekoetiket olarak ödülü aldıkları yıldan itibaren 2 yıl boyunca pazarlama, marka yönetimi, halkla ilişkiler, kurumda iletişim, sosyal sorumluluk vb. faaliyetlerinin her aşamasında ücretsiz kullanım hakkı elde etmektedir.
Son başvuru tarihi 30 Haziran 2017 Cuma olan yeni dönem ödül programına başvuru ve ayrıntılı bilgi için www.rec.org.tr/projeler/abco websitesi ziyaret edilebilir.
TOBB´dan Odamıza intikal eden bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirtildiği üzere ülkemizin üyesi olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nde (NATO) 1952 yılından beri aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği ve önemli bir müttefik olarak değerlendirildiği belirtilmektedir. NATO çalışmaları örgüt dışında kalan ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma amacı ile kurulmuş olsa da günümüzde de söz konusu örgütün faaliyetleri bu kapsamın ilerisine giderek terörizmle mücadele, afet ve tabi olaylara müdahale, uzay çalışmaları siber savunma vb. değişik alanlarda müttefik ülkelerin savunma kapasitelerinin arttırılmasının amaçlandığını belirtilmiştir.

Günün şartlarına uygun olarak NATO sivil olağanüstü hal yapılanmasına giderek bu çalışmalara daha geniş yer vermektedir. Örgütün faaliyetlerinin yerine getirilmesinde sivil kaynakların yeri son dönemde artmış olup bu kaynakların kullanımına yönelik 1958 yılında NATO İkmal ve Bakım Ajansı(NAMSA) kurulmuştur. 2012 yılında yapılan NATO reformu neticesinde adı NATO Destek Ajansı (NSPA) şeklinde değiştirilen kuruluş Lüksemburg’da faaliyet göstermektedir.

NSPA müşterilerine ikmal, bakım, tedarik nakliye, mühendislik, harekât alanlarında üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin barış ve harekâtta ihtiyaç duyabileceği ofis malzemelerinden, araç ve silah malzemelerine kadar her türlü mal ve harekât alanında yemek ve barınma hizmetlerinden havaalanı kurulum ve bakımına kadar her türlü hizmet tedarik etmektedir.

Müşterileri tarafından finanse edilen NSPA fonlarına ülkemizden de katkı sağlanmakta ve ülkemizin askeri ihtiyaçları için NSPA’dan her yıl 30-50 Milyon Avro arası alım yapılmaktadır. Söz konusu kuruluşun yıllık cirosunun ise yaklaşık 1,5 Milyar Avro civarında olduğu tahmin edilmektedir. 10.000 üzerinde üyeye sahip olan NSPA’ya ülkemizden sadece 650 firmanın kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Bahsi geçen bakanlık tarafından stratejik kara, hava ve deniz ulaştırması, akaryakıt nakli, depolaması ve işletilmesi, inşa, bakım, ikmal vb. yan kollarda faaliyet gösteren NSPA faaliyetlerinden ülkemizin daha fazla pay alabilmesi hedeflenmektedir.

Ulaştırma sistemleri ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın NSPA veri tabanına kayıt olmalarından, kaynak arşivine müracaat ve kaydın kesinleşmesi aşamalarında MSB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının ilgili birimleriyle temasa geçilmesi ve gerekli sertifikaların alınması işlemlerinde koordinasyon Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yürütülecektir.

Stratejik kara, hava ve deniz ulaştırması, akaryakıt nakli, depolanması ve işletilmesi, inşa, bakım, ikmal vb. yan kollarda faaliyet gösteren NSPA faaliyetlerinden ülkemiz ulaştırma sektörünün daha fazla pay alabilmesi için ilgili sektörlerin konu hakkında bilgi sahibi olmalarının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Konu ile ilgilenen üyelerimizin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.
TOBB’dan gelen yazıda, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamadan bahisle, Rusya’nın Belarus sınırı üzerindeki bazı gümrük bölgelerini devreye alacağına dair Rus basınında yer alan haberlerde, 7 Şubat 2017 tarihinden itibaren hayata geçirilecek söz konusu uygulama kapsamında, Rusya sınırlarının korunması ve Belarus’tan kaçak geçişlerin önlenmesini teminen İki ülke arasında hâlihazırda serbest geçiş sağlanan Pskov, Smolensk ve Bryanks bölgelerindeki geçiş noktalarında gümrük kontrollerine başlanacağının ifade edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, basında Rusya´nın yaptırım uyguladığı ülkelerden bazı ürünlerin menşei değiştirilmiş gösterilerek Belarus üzerinden Rusya´ya sokulabildiği ve yeni uygulamaların başlamasıyla birlikte Rusya’nın Belarus üzerinden yaptırımları delmeye çalışan ülkelere daha sıkı denetim getirmiş olacağı yorumları aktarılarak, ülkemizden Rusya’ya yönelik getirdiği ekonomik tedbirler kapsamında Belarus güzergâhının önem kazanmış olmasından bahisle söz konusu uygulamanın ülkemizin Rusya´ya ihracatı üzerinde olumsuz etkide bulunabileceği ifade edilmektedir.
Bilindiği üzere, Sevk Öncesi İnceleme(SÖİ) uygulamasını, Merkezi Irak Yönetimi 1/7/2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) bundan on ay sonra 12/5/2012 tarihinde başlatmıştır. Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu belirtilen gözetim şirketleri tarafından denetlenmektedir. SÖİ, Merkezi Irak adına Bureau Veritas ve TÜV Rheinland, IKBY adına ise yine aynı şirketler ve ilaveten Baltic Control, Cotecna ve SGS tarafından yapılmaktaydı.

Bununla birlikte, IKBY’ye ihraç edilen ürünlerimize yönelik SÖİ gerçekleştiren kuruluşların sözleşmelerinin 19/02/2017 tarihi itibariyle sona erdiği, IKBY makamlarınca bu kuruluşların sözleşmelerinin yenilenmediği ve SÖİ uygulamasının Kuzey Irak için yürürlükten kaldırıldığı öğrenilmiştir. IKBY’ye ihraç edilecek olan ürünlere yönelik denetimler yeni uygulama kapsamında Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafında yapılacaktır.

Diğer taraftan, Merkezi Irak’a ihraç edilen ürünlere yönelik SÖİ uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, Bureau Veritas ve TÜV Rheinland tarafından verilen SÖİ uygunluk Belgeleri aranmaya devam edilecektir. Anılan şirketlerle sözleşmeler 04/05/2017 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten ise yeni açılacak ihale kapsamında yetkilendirilecek şirketler aracılığıyla denetimlere devam edilmesi muhtemeldir.

IKBY tarafından uygulamada yapılan değişiklikler gereği, teslim yeri Merkezi Irak olan –Merkezi Irak’a ihraç edilecek olan- mallar için SÖİ Uygunluk Belgeleri Habur Sınır kapısı’nda değil, IKBY- Merkezi Irak arasında kurulan iç gümrük kontrol noktalarında aranılacaktır.

Konuyla ilgili temin edilecek detaylı bilgiler ihracatçılarımızla bilahare paylaşılacağı belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.
- 28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon Toplantısı´nda, [tirnak]Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı[tirnak] Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no´lu eylem kapsamında; taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirmenin yapılması gerektiği belirtilerek bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verildiği,

- Söz konusu karara istinaden TOBB tarafından bir soru formu oluşturulduğu, Lojistik Koordinasyon Kurulu´na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere Odamız katkısına ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması istenmektedir.

Konunun önemine binaen aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
 
   
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
Akredite Oda
 
 
ODA AİDAT BORÇLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU 
7020 Sayili Kanun geregi; 27/05/2017 öncesi Oda Aidat borcu olan üyelerin, ana paralarini ödedigi takdirde gecikme cezalari tamamen silinecektir. Bu haktan yararlanmak icin 31/07/2017 tarihine kadar Odamiza dilekce ile basvurulmasi gerekmektedir.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZDAN ÖNEMLİ DUYURU!
[ Haberin devamı ]
BELEDİYE BAŞKANI SN. HÜSEYİN UYSAL VE ERDEMİR GENEL MÜDÜRÜ SN. SEDAT ORHAN İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI HAKKINDA
Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker,Kdz Ereğli Belediye başkanı Hüseyin Uysal ve Erdemir Genel Müdürü Sedat Orhan bugün saat 14:30 da Ticaret ve Sanayi odası hizmet binasında bir araya geldiler.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER, KANAL A 'DA YAYINLANAN A PLUS EKONOMİ PROGRAMININ BU HAFTAKİ KONUĞU OLDU.
Kanal A ekranlarında 11/06/2017 Pazar saat 14:00´ te yayınlana A Plus Ekonomi Programının bu haftaki konuğu Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar Tetiker oldu.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ TARAFINDAN, RAMAZAN AYI İÇİN ÜYELERİMİZE 3000 ADET İMSAKİYE BASTIRILARAK DAĞITILMASI SAĞLANDI.
Odamız tarafından, Ramazan ayı için üyelerimize 3000 adet imsakiye bastırılarak dağıtılması sağlandı.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI TOBB 73. GENEL KURULUNA KATILDI.
TOBB’un 73. Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ TARAFINDAN, 25/05/2017 ÇARŞAMBA İSTANBUL-TÜYAP YAPI FUARINA GEZİ DÜZENLENDİ.
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri; İstanbul’da bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Yapı Fuarı’nı ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TSO TARAFINDAN 25/05/2017 PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL TÜYAPYAPI FUARINA GEZİ DÜZENLENECEKTİR.
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her yıl büyük ses getiren ve binlerce misafire ev sahipliği yapan İstanbul TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezinde 23 – 27 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 2017 Yapı Fuarına 25 Mayıs 2017 Perşembe günü gezi tertip edilecektir
[ Haberin devamı ]
ERDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAYIN ÖMER BAKTIR VE ERDEMİR YÖNETİCİLERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ.
Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Baktır, Erdemir Genel Müdürü Sayın Sedat Orhan ve Erdemir Grup Satın Alma Koordinatörü Sayın Kürşat Korkmaz 15/05/2017 Pazartesi saat 11:30’da Odamızı ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANI VE KÜÇÜK SANAYİCİ SİTESİ YÖNETİCİLERİ KATILDI.
Odamız tarafından 10/05/2017 Çarşamba saat 18:00’de yapılan Yönetim Kurulu toplantımıza Kdz.Ereğli Kaymakamı Sayın Nazım Madenoğlu ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Uysal ve Küçük Sanayi Sitesi Yöneticileri, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertan Yalçın, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çivici, Abdulkadir Çınar, Mehmet Remzi Alim ve Sibel Demirçin katıldılar.
[ Haberin devamı ]
MHP’NİN YENİ İLÇE YÖNETİMİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz.Ereğli İlçe Başkanlığı görevine yeni seçilen Rahman Demirtürk ve İlçe teşkilatı ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar Tetiker’i ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]