PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

23 Haziran 2020 PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU
PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

TOBB’ den alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen;

27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır.

Bakanlıkça belirlenen "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Genel Esaslar başlıklı 5.maddesinde plastik poşetlerin yüzeylerinde yer alması gereken öğeler, kalınlıklarına dair parametreler ve barkod taşımaları hususlarında hükümler yer almakta olduğu, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin söz konusu maddede yer alan bu hükümler doğrultusunda üretilmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan özelliklerde üretiminin ve piyasaya sürülmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.