DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

23 Haziran 2020 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Sayın Üyemiz,

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 ila 7 nci maddeleriyle ihdas edilen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla.