KOBİ’LERE YÖNELİK DEVLET DESTEĞİ

29 Haziran 2020 KOBİ’LERE YÖNELİK DEVLET DESTEĞİ
KOBİ’LERE YÖNELİK DEVLET DESTEĞİ

 

KOBİ'lerin Ar‐Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi  ürünlerin /süreçlerin ,bir Müşteri  Kuruluş Eşliğinde Ortaya çıkaracağı  ortaklı projeleri.. Desteklenerek gerek işbirliklerinin artırılması gerekse Ar- Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının Sağlanması amacıyla “Siparişe Dayalı Ar-Gc Projeleri için  KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)" açılmıştır. Çağrı tanıtım broşürü Ek’te sunulmaktadır. Bahse konu çağrı kapsamında bir "Müşteri Kuruluş ve en az bir “Tedarikçi Kuruluş " ortak başvuru yapabilecek olup, proje bütçesinin üst sınırı  2.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

DOSYA EKİ; KOBİ'lere Yönelik Devlet Desteği

Çağrı takvimi aşağıda verilmiştir. Başvurular,  https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrim içi (online) gönderilecektir.

Çağrının açılış tarihi:

14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih:

17 Ağustos 2020 - Saat 17:00

Başvuruların alınması:

15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (saat 17:00)