KİMLİK BİLDİRME KANUNU HK

14 Temmuz 2020 KİMLİK BİLDİRME KANUNU HK
KİMLİK BİLDİRME KANUNU HK

emek, kaynak ve zaman israfının önlenmesi, işveren ve kolluğun iş yükünün en aza indirilmesi amacı ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda 25.03.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile aynı Kanunun 6 ncı maddesi gereği Her Çeşit Ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlara ait kimlik bildirim işlemlerinin Kolluk kuvvetlerine giderek elden vermek yerine bu işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılması halinde muhtar onayına gerek kalmadan elektronik ortamda internet üzerinden yapılabileceği,

Bu kapsamda işyerlerinde çalışanların kimlik bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına olanak sağlayan “Kimlik Bildirim Sistemi / Çalışan bildirimi” projesi bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca https://kbscalisan.egm.gov.tr adresinde hazırlanarak 20.04.2020 tarihinde kullanıma açılmıştır.

 “Kimlik Bildirim Sistemi / Çalışan bildirimi” projesini, Polis Merkezlerine elden form götürmeden internet üzerinden bildirmek isteyen işyerlerinin, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, vergi levhası, https://adreskodu.dask.gov.tr adresinden öğrenebilecekleri işyerine ait adres kodu ve aktif olarak kullandıkları E-Posta (Mail) ile birlikte bağlı bulundukları Polis Merkezi Amirliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi almak isteyen işyeri yetkilileri bağlı oldukları Polis Merkezleri veya Asayiş Şube Müdürlüğü Kimlik Bildirme Büro Amirliğinden bilgi almaları gerekmektedir.

 

Üyelerimizin bilgisine sunulur.