E-DEVLET HİZMETLERİ HAKKINDA

27 Temmuz 2020 E-DEVLET HİZMETLERİ HAKKINDA
E-DEVLET HİZMETLERİ HAKKINDA

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 17.07.2020 tarih ve 34221550-250-6237 sayılı yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Gelen Müdürlüğünden alınan 13.07.2020 tarih ve 37095 sayılı yazı ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde sunulan birçok hizmetin e-devlet kapısına aktarılarak vatandaşların/firmaların kullanımına açıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlıklarınca fiziki ortamda sunulan ve e-Devlet kapısına aktarılması mümkün olan tüm hizmetlerin elektronik olarak sunulması amacıyla, aşağıda belirtilen hizmetlerin e-Devlet kapısından sunulmaya başlandığı bildirilmektedir.

·         Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY / ÜDY) Muvafakat İşlemleri (Gerçek Kişi)

·         Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

·         Yetki Belgesi Şube İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

·         Acentelik Muvafakat İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

·         Yetki Belgesi Acentelik İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

·         Acente Listesi Sorgulama / Düzenleme (Gerçek/Tüzel Kişi)

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunulur.