GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DUYURU

27 Temmuz 2020 GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA  DUYURU
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 20.07.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelge'nin hazırlandığı bildirilmektedir.

 

Bahse konu genelge ve kılavuza https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler internet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.