YOLCU BERABERİ NUMUNE, SERGİ VE FUAR EŞYASI BEYAN FORMU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER HAKKINDA

29 Temmuz 2020 YOLCU BERABERİ NUMUNE, SERGİ VE FUAR EŞYASI BEYAN FORMU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER HAKKINDA
YOLCU BERABERİ NUMUNE, SERGİ VE FUAR EŞYASI BEYAN FORMU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 22.07.2020 tarih 6366 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 17.07.2020 tarihli yazıya istinaden;

İlgili yazıda ve Ek'te bir örneği sunulan yazıda, 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan söz konusu numune eşyaların "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu " ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

TOBB-Yolcu Beraberi Numune (1.22 MB)