DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI'NDA DEĞİŞİKLİK HK.

31 Ağustos 2020 DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI'NDA DEĞİŞİKLİK HK.
DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI'NDA DEĞİŞİKLİK HK.

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete ‘de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ “in yayınlandığı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ile karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Bilgi Notu ve Karşılaştırma Tablosu için tıklayınız..

 

Saygılarımızla,