MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ HAKKINDA DUYURU

23 Eylül 2020 MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ HAKKINDA DUYURU
MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ HAKKINDA DUYURU

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 14.09.2020 tarihli ve 34221550-611.99-7852 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ekte yer alan ilgide kayıtlı yazıda; motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarının, tamirhanelerin, servislerin, kamu kurum/kuruluşlarının, belediyelerin, madencilik faaliyeti gösteren işletmelerin ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevrimiçi programlarına kayıt olması ve izin belgesi almasının gerekmekte olduğu ve izin belgesi olmayan kuruluş, tesis ve işletmelerin motor yağı değişimi yapmasının mümkün olmayacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmeler/tesisler tarafından; Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uygulamasına kayıtların sağlanması ve Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanlarının kurulması başta olmak üzere ekte yer alan belgedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.