COVID-19 KRİZİ ÜZERİNE ÖZEL SEKTÖR İLE SANAL TOPLANTI HAKKINDA DUYURU

24 Eylül 2020 COVID-19 KRİZİ ÜZERİNE ÖZEL SEKTÖR İLE SANAL TOPLANTI HAKKINDA DUYURU
COVID-19 KRİZİ ÜZERİNE ÖZEL SEKTÖR İLE SANAL TOPLANTI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 21.09.2020 tarihli yazıda; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 10.09.2020 tarihli ve 669030 sayılı yazısında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nden (OECD) alınan ekli e-postaya atıfla, 29 Eylül 2020 tarihinde (Paris saatiyle 12:00-13:00 arasında) “zoom” platformu üzerinden COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör ile OECD Turizm Politikası Diyaloğu” adlı etkinliğinin gerçekleştirileceği duyurulduğu,

Anılan yazıda devamla, OECD Turizm Komitesi ve Turizm İstatistikleri Çalışma Grubu üyelerinin, bahsi geçen COVID-19 pandemisinin turizme etkilerinin azaltılmasını ve toparlanmayı hazırlayacak politik tedbirlere ilişkin sanal toplantıya, özel sektör temsilcileriyle birlikte katılmaya davet edildiği,

Söz konusu toplantının amacının “covıd-19’un etkileri üzerine, turizmi işletmelerinin ihtiyaçları, öncelikli eylem alanları ve potansiyel politik çözümler konusunda sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunmak için bir platform sağlamak olduğu,

Taslak gündemi ekte sunulan ve İngilizce dilinde düzenlenecek olan toplantıya: https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJEvceiqqjkqHdN1xcwN7iHHdY -CvvJmJdrv bağlantısı üzerinden “Ülke - Ad Soyad” belirtilmek suretiyle kayıt yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.

İLGİLİ DOSYALAR