HELAL BELGELENDİRME DESTEKLERİ HAKKINDA DUYURU

28 Eylül 2020 HELAL BELGELENDİRME DESTEKLERİ HAKKINDA DUYURU
HELAL BELGELENDİRME DESTEKLERİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 12.09.2020 tarih ve 34221550-045.99-7842 sayılı yazı ile, Helal Akreditasyon Kurumu'nun yazısına atıfla; kamu kurumu olan HAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurt dışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta olduğu ve bu belgelendirme faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanabildiği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

BELGEYİ GÖRÜNTÜLE