AVRUPA TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ (EUROCHAMBRES) AVRUPA'YI YENİDEN CANLANDIRMAK ETKİNLİĞİ

30 Eylül 2020 AVRUPA TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ (EUROCHAMBRES) AVRUPA'YI YENİDEN CANLANDIRMAK ETKİNLİĞİ
AVRUPA TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ (EUROCHAMBRES) AVRUPA'YI YENİDEN CANLANDIRMAK ETKİNLİĞİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda,TOBB üyesi ve aynı zamanda Birlik Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkan Vekili olduğu Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından, 12-14 Ekim 2020 tarihleri arasında "Avrupa'yı Yeniden Canlandırmak" başlıklı çevrimiçi panel dizisi yapılacağı ifade edilmektedir.

İçinde bulunduğumuz krizin, Avrupa ekonomisinin ne derece birbirine bağlantılı ve iç içe geçtiğini bir kez daha ortaya koymuş olduğu belirtilmektedir. Malların ve hizmetlerin arzını canlandırmak, serbest dolaşımı sürdürmek ve talebi arttırmak için koordineli bir Avrupa yaklaşımına duyulan ihtiyacı teyit ettiği ifade edilmektedir.

EUROCHAMBRES'ın "Avrupa'yı Yeniden Canlandırmak" başlıklı çevrimiçi etkinlik serisinin, ekonomik iyileşmeye hizmet edecek ve kaldıraç vazifesi görecek kilit birçok konuda fikir alışverişini sağlayacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede;

- Oda temsilcileri sahadan ve krizin iç yüzünden deneyimlerini sunacak ve AB'nin ekonomik iyileşmeyi sağlamak için işletmelere nasıl yardım edebileceği konusunda önerilerde bulunabilecekleri,

- Üst düzey AB politika yapıcıları, ekonomik toparlanma için yeni dönemde AB kurumlarının önceliklerini ortaya koyacağı,

- Katılımcılar sorularını yönelterek tartışmaya katkı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

Konu itibariyle iş dünyasını yakından ilgilendiren etkinlik boyunca gerçekleştirilecek olan panellerin konuları ve konuşmacıları ekte paylaşılmaktadır. Etkinlik süresince, TOBB tarafından Türkçe-İngilizce simultane tercüme hizmeti sağlanacağı ifade edilmektedir.

EK: Etkinlik Programı Ekli Dosyalar

Bilgilerinize sunulur.