DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ SÜRECİNİN UZATILMASI HAKKINDA

30 Eylül 2020 DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ SÜRECİNİN UZATILMASI HAKKINDA
DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ SÜRECİNİN UZATILMASI HAKKINDA

 

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin daha önceki duyurularda mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30 Eylül 2020 (bu tarih dâhil) tarihine uzatıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, anılan düzenleme çerçevesinde mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğü 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Destek Yönetim Sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.