ÜLKEMİZ İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI

12 Ekim 2020 ÜLKEMİZ İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI
ÜLKEMİZ İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Cuheymi tarafından bir Mutabakat Zaptı (MoU: Memorandum of Understanding)’nın imza altına alındığı iletilmektedir.

Zapt ile, Türk firmalarının Libya’daki hak ediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makine ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesi gibi çeşitli konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerektiği, müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların da imzalanan bu Metin sayesinde ifa edilmesi beklendiği bildirilmiş olup bahse konu MoU’nun yürürlüğe giriş tarihinin takip edilmekte olduğu ifade edilmiştir.

Halihazırda Türk tarafınca iç onay süreci tamamlanmıştır ve ekte de yer alan söz konusu Mutabakat Zaptı 15.09.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Libya tarafının iç onay sürecini tamamlaması ve MoU’nun yürürlüğe giriş tarihini belirtmesinin ardından, MoU’nun yürürlüğe girmesine yönelik bir kararname çıkartılacak ve MoU yürürlüğe girecektir. MoU’nun yürürlüğe giriş süreci tamamlandığında firmalarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

İLGİLİ DOSYA