SCADA SİSTEMİNE BAĞLANTI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

16 Kasım 2020 SCADA SİSTEMİNE BAĞLANTI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
SCADA SİSTEMİNE BAĞLANTI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin "Veri iletişim sistemi" başlıklı 29 uncu maddesi ile "SCADA kontrol merkezleri" başlıklı Geçici 3 üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

DOSYA VE EKLER