TRAFİK GÜVENLİĞİ HAKKINDA DUYURU

23 Kasım 2020 TRAFİK GÜVENLİĞİ HAKKINDA DUYURU
TRAFİK GÜVENLİĞİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan 19/11/2020 Tarih ve 34221550-250-10009 Sayılı yazıda;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen; Bahsi geçen Bakanlığa intikal eden bir kısım müracaatta; karayollarında yük taşıma faaliyetlerinde bulunan taşıtların (kamyon, römork, ve benzeri) paletlerinin sağlam bağlanmadığı ve bu taşıtların trafikte kaza riski oluşturduğu belirtilmektedir.

Söz konusu taşıtların bu şekilde taşıma yapmaması için önlem alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; karayollarında yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan nakliyecilerimizin, trafikte can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi amacıyla taşıta yükün yüklenmesi ve taşınması sırasında azami hassasiyet göstermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Saygılarımızla.