BREXİT HAKKINDA

24 Kasım 2020 BREXİT HAKKINDA
BREXİT HAKKINDA

 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 18.11.2020 tarih 9981 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığından  alınan 13.11.2020 tarihli ve 00059003797 sayılı yazıya istinaden; 

Ticarct Bakanlığından  alınan  ilgili yazıda,Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındali Brexit müzakerelerinin 14 Kasım 2018 tarihinde neticelendiği  ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varılarak, Brexit'in 3 1 0cak 2020 tarihinde gerçekleştiği  belirtilmiştir. Yazıda,Brexit tarihi sonrasında Birleşik Krallık'ın (BK) AB'den ayrılması  ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen "Geçiş Dönemi"nin başladığı  vurgulanarak,bu süre  boyunca BK'nın,ticaret açısından AB üyesi  bir ülke gibi muamele göreceği  ve  aynı süre içinde Ülkemiz için Gümrük Birliği Ortağı konumunu koruyacağı  da ifade edilmiştir. Yazıda devamla,Geçiş Dönemi bitirni itibarıyla teknik düzenlemeler alanında  BK'da geçerli olacak kurallara  ilişkin olarak, BK tarafından yayımlanan güncel bildirimler kapsammda hazırlanan ve EK'te birer örneği  sunulan bilgi notlarının  anılan Bakanlığın  internet sitesinde de yayımlanmış  olduğu  ve bu notlara  https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler linki üzerinden erişim  sağlanabileceği açıklanmıştır.

Üyelerimize duyurulur

İLGİLİ DOSYA