AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI HK.

30 Aralık 2020 AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI HK.
AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 23.12.2020 tarih 11102 sayılı yazıda;

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliği Programı (COSME) kapsamında, "İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovaktif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma-Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation (COS-LINKPP-2020-2-05)" başlıklı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 25 şubat 2021 olan proje teklif çağrısına ait dokümanlara ( başvuru prosedürleri ve rehber ), Avrupa Komisyonunun      " https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-linkpp-2020-2-05_en.pdf "internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB, elektronik posta : abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr ) programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, KOSGEB tarafından, COSME kapsamında açılan çağrılara ilişkin proje teklifi hazırlama konulu eğitim ve çalıştaylar düzenlemektedir. Bu etkinliklerin takibi https://cosme.kosgeb.gov.tr/ adresinden yapılabilir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi EK'te yer almakta olup, Üyelerimize duyurulmaktadır.

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ_'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı