STATİK İP KULLANIM ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA