BİRLEŞİK KRALLIK MEDOS-BREXIT

06 Ocak 2021 BİRLEŞİK KRALLIK MEDOS-BREXIT
BİRLEŞİK KRALLIK MEDOS-BREXIT

 Sayın Üyemiz,

MEDOS sistemi üzerinden 31.12.2020 tarihi 23:59’dan itibaren Birleşik Krallık (BK)’ya A.TR Dolaşım Belgesi ile EUR.1/EUR-MED dolaşım belgelerinin düzenlenmesine izin verilmeyeceği, ilgili ülkeye ihtiyaç olması halinde sadece Menşe Şahadetnamesi düzenlenebileceği, dolayısıyla 01.01.2021 tarihi itibariyle Birleşik Krallık ülkesi için A.TR, EUR.1/EUR-MED dolaşım belgelerinin onaylanmayacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur.

DOSYA VE EKLER