PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORLARI İLE İLGİLİ ERTELEME

06 Ocak 2021 PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORLARI İLE İLGİLİ ERTELEME
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORLARI İLE İLGİLİ ERTELEME

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda;

Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinin devam etmesi ve kontrollü sosyal hayat döneminde yaşanabilecek mağduriyetin engellenebilmesi amacı ile, 07.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği 34 üncü maddesi kapsamında, şoförlük mesleğini icra edenlerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporunu (Psikoteknik Değerlendirme Raporu) yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları hükmü gereği uygulanacak olan idari yaptırımın 30.06.2021 tarihine kadar ertelendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,