DEMİR ÇELİK İŞBİRLİĞİ İMKANLARI

06 Ocak 2021 DEMİR ÇELİK İŞBİRLİĞİ İMKANLARI
DEMİR ÇELİK İŞBİRLİĞİ İMKANLARI

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) odamıza ulaşan bir yazıda, Karakas Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Venezuela devlet madencilik şirketleri grubu CVG (Corporacion Venezolana de Guayana) Başkanı Sayın Pedro Maldonado ile bir toplantının gerçekleştirildiği,  bahse konu toplantıda kendi tesislerinde ürettikleri ve demir çelik üretiminde kullanılan Sıcak Briket Demir (HBI) ve Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) ürünlerinin Türkiye'ye uygun koşullarda satabilecekleri bildirilmektedir. Yazıda, ayrıca sahip oldukları demir pelet üretim tesislerinden birinci hatta yenileme yatırımına ve ikinci hattın da kurulumu için yatırıma ihtiyaçlarının olduğunu belirterek söz konusu tesisleri Türk yatırımcılarla birlikte tamamlayarak ortak üretim yapabilecekleri ifade edilmektedir.

Söz konusu HBI ve DRI ürünleri ile yatırım projeleri hakkında CVG tarafından Karakas Müşavirliğimize sunulan bilgilerin Ek'te sunulduğu belirtilmekte olup, Venezuela'dan HBI ve DRI ürünleri almak veya ülkede yatırım yapmak suretiyle ortak üretim yapmak isteyen ilgili demir çelik firmalarımızın anılan Müşavirliğimize yönlendirilmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

EK: Belge (20 Sayfa)