AB COSME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU

13 Ocak 2021 AB COSME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU
AB COSME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU

Değerli Üyemiz;

KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 17.12.2020 tarih ve 11623 sayılı yazıda; KOSGEB’ in Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusak koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; proje kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yama potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlendiği ve bu etkinliklerin takibinin http://cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

EK: AB COSME Programı Çağrı Duyurusu (2 Sayfa)