DEVLET YÖNETİM SİSTEMİ 290 SAYILI YAZISI

18 Ocak 2021 DEVLET YÖNETİM SİSTEMİ 290 SAYILI YAZISI
DEVLET YÖNETİM SİSTEMİ 290 SAYILI YAZISI

a) 24.09.2020 tarihli ve 8244 sayılı TOBB yazısı

b) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 29.12.2020 tarihli ve 60215297 sayılı yazısına istinaden;

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmektedir.

İlgi(a)'da kayıtlı yazımızda, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgi(b)'de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, bahse konu devlet yardımları hakkında 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS'nin kullanımı ile ilgili izahatta bulunulmaktadır.

Saygılarımızla,

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı (2 sayfa)

DEVLET YÖNETİM SİSTEMİ 290 SAYILI (211 KB)