ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM İLE İLGİLİ GENELGELER HAKKINDA DUYURU

21 Ocak 2021 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM İLE İLGİLİ GENELGELER HAKKINDA DUYURU
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM İLE İLGİLİ GENELGELER HAKKINDA DUYURU

 

İlgi: TOBB’nin 15.01.2021 tarihli ve 34221550-100- 396 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olduğu belirtilmiştir.

Yazıda, üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ekte birer örneği sunulan Genelgelerin 05.01.2021 tarihinde ilgili Bakanlık tarafından yayımlandığı vurgulanmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

Ek: CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği