DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

21 Ocak 2021 DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU
DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

 

İlgi: TOBB’nin 15.01.2021 tarihli ve 34221550-100- 430 sayılı yazısı,

İlgi kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmektedir.

İlgi’ de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile ilgili mer’i mevzuatın 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS’deki işleyişi ile ilgili izahatta bulunulmaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

Ek: Ticaret Bakanlığı Yazısı