YAPILANDIRMA BAŞVURULARINDA İŞBİRLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

02 Şubat 2021 YAPILANDIRMA BAŞVURULARINDA İŞBİRLİĞİ TALEBİ HAKKINDA
YAPILANDIRMA BAŞVURULARINDA İŞBİRLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü) tarafından 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Birliğimize gönderilen ilgi yazıda, yapılandırma başvurularında işbirliği yapılması talep edilmiştir.

İlgili yazı bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla