HONG KONG İŞLETME KİMLİK SERTİFİKASI

02 Şubat 2021 HONG KONG İŞLETME KİMLİK SERTİFİKASI
HONG KONG İŞLETME KİMLİK SERTİFİKASI

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen yazıda,

Hong Kong Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, ticari istihbarat sorgularında muteber ve kapsayıcı niteliği haiz bilgilerin sağlanması amacı ile Hong Kong’un önemli ticaret odaları arasında kabul edilen Hong Kong Genel Ticaret Odası tarafından, 2019 yılından itibaren, Hong Kong’da yerleşik firmalara, bir yıl süre ile geçerliliği bulunan “İşletme Kimlik Sertifikası” düzenlenmeye başlandığı belirtilmekte ve Hong Kong’da yerleşik firmanın talebine bağlı olarak, Ticaret Odası tarafından ücreti mukabili düzenlenen bu belgede, kamuya açık erişim sağlanabilen ve halihazırda Hong Kong Ataşeliğince paylaşılmakta olan bilgilere ilaveten Hong Kong’da yerleşik firmanın çalışan sayısı, kurumsal banka hesabının bulunup bulunmadığı, aktif lisans durumu gibi bilgilere yer verildiği bildirilmektedir.

İlgili dokümanlar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

EK : İşletme Kimlik Sertifikası hk. bilgi