TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- PERU VE EKVATOR

08 Şubat 2021 TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- PERU VE EKVATOR
TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- PERU VE EKVATOR

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 03.02.2021 tarih 1079 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı'nın 02.02.2021 tarihli ve E-29077148-743.02.01.01-00061151603 sayılı yazısına istinaden;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, 9 Şubat 2021 Salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Peru'da ve 11 Şubat 2021 Perşembe günü 16.30-18.00 saatleri arasında Ekvator'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini Türk iş insanlarıyla paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bahse konu toplantılara ilişkin detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Ülke duyuruları/Peru" ve "Uluslararası İş İmkanları/Ülke duyuruları/Ekvator" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.