2021/5 SAYILI GENELGE HAKKINDA

23 Şubat 2021 2021/5 SAYILI GENELGE HAKKINDA
2021/5 SAYILI GENELGE HAKKINDA

 

Sayın Üyemiz;

 İlgi: TOBB’nin 10.02.2021 tarihli ve 34221550-100- 1347 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, ekte bir örneği sunulan yazıda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge iletilmiştir.

Konu hakkındaki bilgiler üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla,

DOSYALAR / BELGELER