BREXİT-ORTAK TRANSİT REJİMİ VE TEMİNAT UYGULAMALARI

26 Şubat 2021 BREXİT-ORTAK TRANSİT REJİMİ VE TEMİNAT UYGULAMALARI
BREXİT-ORTAK TRANSİT REJİMİ VE TEMİNAT UYGULAMALARI

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 24.02.2021 tarih 1876 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 12.02.2021 tarihli ve 61443067 sayılı yazısına istinaden;

İlgi’ de kayıtlı ve EK'te bir örneği sunulan yazıda özetle, Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesinin gerektiği açıklanmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

Brexit-Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları (244 KB)