İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İSG EĞİTİM REHBERİ

01 Mart 2021 İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İSG EĞİTİM REHBERİ
İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İSG EĞİTİM REHBERİ

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 23.02.2021 tarih 1811 sayılı yazıda;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik “in 2 nci maddesi kapsamındaki işveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları için kaynak olarak "İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi" hazırlanmıştır.

Söz konusu Rehber ile Yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenecek işveren ve işveren vekillerine, bu hizmetleri işyerinde yürütülmeleri sırasında yol göstermesi amaçlanmıştır.

Sınırlı sayıda basılan söz konusu rehberin PDF haline İş Sağlığı ve  Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden (https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/65124/isverenvekiliisgegitimrehberi.pdf)  ulaşılabileceğinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.