İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

01 Mart 2021 İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 24.02.2021 tarih 1875 sayılı yazıda;

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun'a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşvikleri getirilmiş ve vcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin ise süresi uzatılmıştır.

Buna göre Ülkemizde halihazırda uygulaması devam eden;

-5510 say11l Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7,

-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8,

-4857 sayılı İş Kanununda l,

-5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1,

-5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1,

-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1,

-3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1,

-6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda 1,

olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

Söz konusu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş tarihlerine, yararlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına SGK tarafından hazırlanarak web sitesinde yayımlanan ve EK'te sunulan sunumdan erişebilirsiniz.

Üyelerimize duyurulur.

sunum_tesvikler_20012021 (1.77 MB)