GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN KULLANIMI HAKKINDA

10 Mart 2021 GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN KULLANIMI HAKKINDA
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN KULLANIMI HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrasında, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedelinin, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterlir Birliği (TNB) arasında 07.01.2020 tarihinde imzalanan porotokolle güvenli ödeme sisteminin oluşturulması ve işletilmesi hususunda TNB yetkilendirilmiştir. Güvenli Ödeme Sistemi TNB tarafından 03.02.2020 tarihinde hazır hale getirilerek kullanıma açılmış olmasına rağmen ikinci el motorlu kara taşıtı satış sayısı ve Sistemin kullanım sayısı raporlarında Yönetmelik hükümlerine riayet edilmediği tespit edilmiştir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerce yapılan satışlarda taşıt bedelinin tamamının ya da bir kısmının kağıt para ya da havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda Güvenli Ödeme Sisteminin kullanılması gerekmekte olup işletmelerce bu yükümlülüğün yerine getirilerek idari yaptırma maruz kalınmamasına teminen önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.