TÜRKIYE-ALMANYA II. DÖNEM ORTAK EKONOMİ VE TİCARET KOMİTESİ (JETCO) TOPLANTISI

11 Mart 2021 TÜRKIYE-ALMANYA II. DÖNEM ORTAK EKONOMİ VE TİCARET KOMİTESİ (JETCO) TOPLANTISI
TÜRKIYE-ALMANYA II. DÖNEM ORTAK EKONOMİ VE TİCARET KOMİTESİ (JETCO) TOPLANTISI

 

Değerli Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 03.03.2021 tarihli ve 61980880 sayılı kayıtlı yazıda, Türkiye-Almanya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısının 21 Nisan 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirilmekte ve söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve Mutabakat Zaptında yer almak üzere Türkiye-Almanya ticari ve ekonomik ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu itibarla, hazırlanacak TOBB görüşünde yer almak üzere, Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizi içeren bir bilgi notunun en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine Birliğimize  (E-posta: damla.tufan@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,