AVRUPA MÜKEMMELLİYET DESTİNASYONU YARIŞMASI HAK.

KOSGEB yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)'nden alınan bir yazıda,

KOSGEB yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)'nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından; COSME Programının bileşenlerinden biri olan "Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi" bileşeni altında turizme yönelik faaliyetlere yönelik olarak Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu Yarışması düzenlediği  ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen, Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu Yarışmasına, nüfusu 25.000-100.000 arasında bulunan destinasyonlar için, destinasyonu yasal olarak temsil etme yetkisine sahip temsilciler tarafından başvuru yapılabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda konuya ilişkin KOSGEB tarafından TOBB'a gönderilen yazı ile ilgili bilgi notuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.