AKILLI KOBİ PLATFORMU HAK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, işini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, işini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla TOBB ve Visa iş birliğinde Akıllı KOBİ platformu çalışmalarının başlatıldığı belirtilmektedir.

Akıllı KOBİ platformu iki faz halinde faaliyete geçirilecek olup, ilk fazında teknoloji tedarikçilerinin KOBİ'lere yönelik ürün ve hizmetleri tespit edilerek sınıflandırılacak, ikinci fazında ise sınıflandırılan ürün ve hizmetler KOBİ'lerin erişimine açılacaktır. Bilgi notu ve basın bülteni ekte sunulmakta olan Platformun ilk fazı 6 Mayıs 2021 tarihinde başlatılmıştır. Platformun web sitesine http://www.akillikobi.org.tr adresinden, platforma ilişkin duyurulara akillikobiorgtr hesap adı ile Twitter, Facebook, Instagram ve Linkedin hesaplarından ulaşılabilmektedir.

Platformda yer almak isteyen teknoloji tedarikçilerinin platformun ilk fazı için hazırlanmış olan http://www.akillikobi.org.tr adresinde "Teknoloji Tedarikçisi Kayıt Formu"nu 11 Haziran 2021 tarihine kadar eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,