7326 SAYILI KANUN TANITIMI

16 Eylül 2021 7326 SAYILI KANUN TANITIMI
7326 SAYILI KANUN TANITIMI

Sayın Üyemiz;

Açıklama: Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından iletilen 03/09/2021 tarih yazı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Kanunla başta vergi borçları olmak üzere kamuya ait borçların (Motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi ve ecri misil gibi) yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi mükelleflere ve vatandaşlara büyük kolaylık ve imkanlar sağlandığı, konu ile ilgili bilgilendirmeler için ise aşağıda linkleri verilen "TV Spotları" hazırlandığı bildirilmektedir.

 

https://youtu.be/_tiiQE5CmBM

 

https://youtu.be/wVuLu8J21Ac

 

https://youtu.be/1hHcXQep8hA