YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

13 Ekim 2021 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Sayın Üyemiz;

İlgi: TOBB'nin 27.09.2021 tarihli ve 68699136-045.99- 8686 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden TOBB'ye intikal eden E-39618779-401.99-00066888559 sayılı yazıda; Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Yönetmelik Degisikligi.pdf