DDAS TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

04 Kasım 2021 DDAS TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU
DDAS TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

14.10.2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e istinaden aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
• KOBİ’nin yurtiçi vadeli satış cirosunun belirlenmesinde Merkez’e tanınan %20’lik artış marjı %40’a yükseltilmiştir. Böylece Merkez’in uygun görmesi durumunda KOBİ vasfını taşıyan ve yurtiçi cirosu 175 milyon TL’ye kadar olan işletmeler sistemden yararlanabilecektir.
• Aynı zamanda KOBİ vasfına haiz olmaya devam edip cirosu bu seviyenin üstüne çıkan ve mevcutta DDAS ürününü kullanan KOBİ’lerin yenilemelerinde ciro seviyesi 300 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
• 2.000 TL olan asgari prim tutarı 3.000 TL’ye yükseltilmiştir.
• Mevcuttaki taksitlendirme yöntemlerine EFT/Havale yöntemi de eklenmiştir. Böylece KOBİ’lerin prim ödemesinde kolaylık sağlanmıştır.

İLGİLİ EK DOSYA