KEP BİLGİLENDİRME YAZISI

08 Aralık 2021 KEP BİLGİLENDİRME YAZISI


Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizden Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olduğundan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabının kullanılması hakkında bilgilendirme yapılması gereği hasıl olmuştur.

 

                Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik posta şekli olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)’nın kullanımı günümüzde firma sahipleri tarafından zaruri hale gelmiştir. KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtasıyla hukuki ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla kullanılır.

KEP adresinin temin edilmesi için Kayıtlı Elektronik Posta sistemine üye olmak isteyen MERSİS Numarası bulunan tüzel kişiler öncelikle Online Ön Başvuru sırasında Tüzel Kişi olarak başvurmalıdır. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkezinden hesaplarını alabilirler.

 

 


Fotoğraflar