TOPLU TEMİNAT MEKTUPLARININ YÜKÜMLÜLERCE SORGULANABİLMESİ

04 Şubat 2022 TOPLU TEMİNAT MEKTUPLARININ YÜKÜMLÜLERCE SORGULANABİLMESİ
TOPLU TEMİNAT MEKTUPLARININ YÜKÜMLÜLERCE SORGULANABİLMESİ

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gümrük idarelerine sunulan toplu teminat mektuplarının tutar ve bakiye bilgilerinin Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) üzerinden sorgulanabilmesini teminen düzenleme yapılmış ve 01.02.2022 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye alınmıştır.