GÜNDEMLER VE DAVETLER

GÜNDEMLER VE DAVETLER

İLGİLİ EK VE BELGELER:

Birliğimiz bünyesinde yürütülen sektör bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, 26 Mayıs 2022 tarihinde 16:30- 17:45 saatleri arasında ''Telekomünikasyon Sektörünün Yurtdışına Açılımına Yönelik Sağlanacak Teşvikler'' başlıklı bir webinar düzenlenecektir. Webinarda, 20 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan "Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve ETurquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı'' çerçevesinde; telekomünikasyon sektörüne sağlanan teşvik ve destekler hakkında bilgi verilecektir. Veri merkezi, telekomünikasyon, bulut veri ve iletişim, 5G gibi sektörleri ilgilendiren webinarın ardından, katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.