Yenilenmiş Ürünlerin Satışı

21 Temmuz 2022 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı

Ticaret Bakanlığı tarafından ekte bir örneği verilen yazıda, 31221 sayılı ve 22/8/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarının düzenlendiği belirtilmektedir.