7440 SAYILI AİDAT YAPILANDIRMA

07 Nisan 2023 7440 SAYILI AİDAT YAPILANDIRMA
7440 SAYILI AİDAT YAPILANDIRMA

İLGİLİ EK VE BELGELER;

 

İLGİLİ EK VE BELGELER 2;

Resmi Gazete’nin 12 Mart 2023 tarih ve 32130 nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin 31/12/2022 tarihine kadar olan Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek veya TOBB BS Üyelik Sisteminden Online olarak yapılandırma müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar İlk Taksit Tarihi:30/06/2023 kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami dokuz takside kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler toplam anapara borç tutarını yukarda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31 Mayıs 2023) başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi https://ebelge.tobb.org.tr veya http://turkiye.gov.tr (TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi) üzerinden de yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.