SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELİĞİ SEÇİMİ

13 Haziran 2023 SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELİĞİ SEÇİMİ
SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELİĞİ SEÇİMİ

İLGİLİ EK VE BELGELER;

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca Birliğimiz ile mülga Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenerek 06.04.2009 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan "Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar" doğrultusunda, Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri, EK-1'deki listede yer alan Odalar tarafından 7 Temmuz 2023 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Seçim günü oy kullanma süreci saat 09:30'da başlatılacak olup, bu süre saat 16:30'da sona erecektir. İl Delegeliği adaylığı için başvurular ise, EK-1'deki listede yer alan Odalar tarafından 03.07.2023 Pazartesi gününden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, söz konusu başvuruların alımına ilişkin süre 05.07.2023 Çarşamba günü mesai bitimi itibariyle sona erecektir. Anılan Esaslar uyarınca kesinleşen seçmen listesine kayıtlı tüm sigorta acenteleri, faaliyet gösterdikleri ilde bulanan İl Odası tarafından gerçekleştirilecek seçimde oy kullanabilecek ve talep etmeleri halinde il delegeliği için adaylık başvurusunda bulunabileceklerdir. İlgili Oda tarafından, söz konusu Esaslar'a uygun olduğu tespit edilen adaylara ilişkin bilgileri içeren liste, 6 Temmuz 2023 tarihinde Odaların ilan yerlerinde asılmak ve internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edilecektir.

İl Delegeliği Seçimlerini Gerçekleştirecek Oda Listesi (3)

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçim Takvimi