Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri

15 Ağustos 2023 Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri
Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri

İlgide kayıtlı yazıda Ticaret Bakanlığının yurt dışı teşkilatının halihazırda 109 ülkede görev yapmakta olduğu, Ticaret Müşavirlerimizin/Ataşelerimizin elde ettikleri ticari bilgileri ağırlıklı olarak dijital mecralar vasıtasıyla (Müşavire Danışın Uygulaması, Dış Talepler Bülteni, Dış Temsilcilikler Blog Uygulaması, Ticaret Müşavirlerle Elektronik Sohbetler etkinlikleri ve Bakanlık internet sayfası) Türk iş dünyasının istifadesine sunduğu bildirilmektedir. Yazıda, "Müşavire Danışın" uygulaması ile firmaların dış temsilcilerden, görev yaptıkları ülkelerle ilgili olarak; 1. İthalatçı/Distribütör/Toptancı Bilgisi 2. İthalat Mevzuatı/Gümrük Mevzuatı/Gümrük Tarifeleri 3. Tarife Dışı Engeller 4. Yatırım Mevzuatı/Yatırıma İlişkin Destekler/Şirket Kurma Bilgileri 5. Pazar/Sektör Bilgileri 6. Devlet Destekleri 7. Genel Ülke Bilgisi gibi her türlü ticari bilgiyi çevirim içi olarak talep edebildiği, iş insanlarımızın yurt dışı pazarlara ilişkin olabilecek tüm soruları ve talepleri Müşavire Danışın uygulaması üzerinden doğrudan sistem üzerinden iletebildiği ve süratle yanıt alabildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşeliklerinin kendilerine ulaşan alım taleplerini ve görevli oldukları ülkede açılan ihaleleri "Dış Talepler Bülteni" vasıtasıyla iş dünyamızla paylaşmakta olduğu uygulamaya https://distalep.ticaret.gov.tr/ linkinden erişim sağlanabildiği ve söz konusu bültene firmaların erişebilmeleri için bağlı oldukları İhracatçı Birliklerine başvuruda bulunmaları ve uygulamaya giriş yetkisi almaları gerektiği bildirilmektedir. Diğer yandan, Dış Temsilciliklerimiz tarafından bildirilen ve ihracatçılarımızın pazara giriş çalışmalarına önemli katkı sağlayacak bilgi, gelişme ve değerlendirmelerin, Türk iş dünyası ile paylaşılmasına yönelik "Ticaret Müşavirliklerimizden-Dış Temsilcilikler Bloğu"nun yayına alınmış olduğu ve https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/ linkinden erişim sağlanabildiği de yazıda aktarılmıştır. İlaveten, ihracatçıları Ticaret Müşavirleriyle sanal ortamda bir araya getirilen "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" etkinliklerinin, tüm iş dünyamıza açık olarak ve geniş katılımla gerçekleştirildiği ve 2020 yılından itibaren 109 potansiyel ihraç pazarına yönelik olarak 164 toplantı gerçekleştirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Son olarak, Bakanlıkların web sayfası Yurt Dışı Teşkilatı bölümünde (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati) Ticaret Müşavirliklerince hazırlanan ilgili ülkeye yönelik genel raporlar, bölgesel raporlar, sektör raporları, gümrük ve lojistik raporları yer almakta, aynı zamanda Ticaret Müşavirliklerinin yaptıkları sunumlara da yer verilmekte olduğu bildirilmektedir. Bahse konu bölümde ayrıca, ülke profilleri, pazar bilgileri vb. pek çok faydalı bilgi bulunmaktadır. Firmalarımızın bilgilendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından duyuru görseli hazırlanmış olup ekte sunulmaktadır