AB/Schengen bölgesine karayoluyla yapılan yolcu taşımaları

04 Ocak 2024 AB/Schengen bölgesine karayoluyla yapılan yolcu taşımaları
AB/Schengen bölgesine karayoluyla yapılan yolcu taşımaları

Ülkemiz karayolu taşımacılığına yönelik çalışmalar Birliğimizce takip edilmekte olup, ilgili uluslararası mevzuat hükümleri doğrultusunda, AB/Schengen bölgesine yapılacak yolcu taşımacılığı faaliyetlerini etkileyecek çalışmaların sonuna gelinmiştir. Bu itibarla, bahsi geçen çalışmalara ilişkin ekte sunulan duyuru metninde yer alan hususlara riayet edilmesi ile ilgili olarak, karayolu yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Odanız üyelerinin bilgilendirilmesi konusunda gereğini rica ederim. 

İLGİLİ EK VE DOSYALAR