SOGEP-Anadolu'dakiler Programı

04 Temmuz 2024 SOGEP-Anadolu'dakiler Programı


 

Anadoludakiler, topraklarımızın zenginliğini dijital platformda paylaşarak yerel üreticilerimizin desteklenmesini, geleneksel kültürümüzün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlayan bir platformdur.

Ajansımız yerel kalkınma hamlesi vizyonu ve Anadoludakiler platformu kapsamında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı "Anadoludakiler" özel teklif çağrısını ilan etmiştir. SOGEP Usul ve Esasları doğrultusunda yürütülecek SOGEP-Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısıyla kültürel mirasımızı, geleneksel yöntemlerimizi ve kaynaklarımızı korurken sürdürülebilir üretimle yerel ekonomiyi canlandırmak hedeflenmektedir.

SOGEP-Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı uygunluk kriterleri ve programa ilişkin ayrıntılar www.bakka.gov.tr adresinde sunulmakta olup proje teklifleri için ön başvuruların 19 Temmuz 2024 saat 23:59'a kadar skb@bakka.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Çağrı kapsamındaki sorular için skb@bakka.gov.tr e-posta adresi ve 03722577470 numaralı telefon üzerinden Sürdürülebilir Kalkınma Birimi uzmanlarınca teknik yardım sunulmaktadır.